Publicacions de la Fundació Agbar

Publicacions

Fundació Agbar / Publicacions

Prenent com a referència les publicacions generades fins avui, i considerant les àrees temàtiques en què estan agrupades, la Fundació Agbar ha llançat noves col·leccions: una de jurídica, que pretén, en l’àmbit del dret d’aigües, ampliar el coneixement en matèria mediambiental i contribuir al desenvolupament de la doctrina jurídica de l’aigua; una altra sobre gestió de l’aigua, que té com a objectiu aprofundir en les problemàtiques relacionades amb aquest àmbit a Catalunya, i una d’històrica, centrada a tractar des d’una òptica històrica diferents temàtiques relacionades amb l’aigua.

Col·lecció "Dret d'Aigües"

III Foro de Derecho de Aguas

Properament

Diversos autors

Descarregar

La contractació en el sector de l'aigua

2014

Diversos autors

Descarregar

Aigua: legislació i justícia

2013

Diversos autors

Descarregar

El precio del agua

2012

Diversos autors

Descarregar

Col·lecció "Gestió de l'Aigua"

Aproximació a les problemàtiques de la gestió de l’aigua a Catalunya

2015

Diversos autors

Descarregar

Col·lecció "Aigua i Història"

Aigües de Barcelona 150 anys al servei de la ciutat (1867-2017)

2017

Diversos autors

Descarregar

El clavegueram a la Barcelona del segle XVIII

2015

Diversos autors

Descarregar

La Fundació Agbar, juntament amb Aigües de Barcelona i el grup Agbar, han generat des de fa més de mig segle un gran volum de publicacions que es poden dividir en tres grans àrees temàtiques, quatre si sumem els catàlegs d’exposició: la gestió d’aigües, la històrica i els informes corporatius i memòries.

Publicacions sobre la gestió de l'aigua

Globalització de l’aigua

2011

Agbar

Descarregar

Know-How Tecnológico de Agbar

2010

Agbar

Descarregar

La Gestión de la sequía 2007-2008: Experiencias de Aguas de Barcelona

2009

Aigües de Barcelona

Descarregar

L’aigua a Catalunya. Una perspectiva per als ciutadans

2006

Agbar

Descarregar

Curs per a la prevenció i control de legionel·losi

2005

Aigües de Barcelona

Descarregar

Manual de Normas de Seguridad en el Trabajo, 2003 Fraternidad MUPRESPA (Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social No275)

2003

Agbar

Descarregar

Código de Aguas

2003

Francisco Delgado Piqueras | Agbar | Fòrum
Barcelona 2004

Descarregar

Quaderns de difusió mediambiental
Grup Agbar 12:
 El control de la contaminació dels vehicles

2002

Agbar

Descarregar

Publicaciones y documentos 2002

2002

Laboratorios del Grupo Agbar | Agbar

Descarregar

Quaderns de difusió mediambiental Grup Agbar 10: Depuració d’aigües residuals

2001

Agbar

Descarregar

Publicaciones y documentos de investigación 2000

2001

Laboratorios del Grupo Agbar | Agbar

Descarregar

Publicaciones y documentos 2001

2001

Laboratorios del Grupo Agbar | Agbar

Descarregar

La gestión de 
la demanda. El abastecimiento de agua en Barcelona

2001

Josep Maria Miralles Via | Aigües de Barcelona

Descarregar

Volem un Riu Viu. Curs baix i delta del riu Llobregat


2000

Josie Franci Feliu | Carles Puche | Fundació Agbar

Descarregar

Curso Técnicos del Agua: “Diseño de un sistema de distribución”


2000

Jordi Molina Vila | Fundació Agbar

Descarregar

Conocimientos generales sobre un abastecimiento de agua

2000

X.Creus | 
Aigües de Barcelona

Descarregar

Colector de Salmueras de la cuenca del río Llobregat


2000

Aigües de Barcelona | ACA

Descarregar

Subproductos de desinfección generados en el proceso de potabilización del agua (ETAP Sant Joan Despí)

1999

Beatriz Cancho Grande | Aigües de Barcelona

Descarregar

L’aigua.
 El cicle de la vida

1999

Prieto Laureano | Agbar

Descarregar

La situación del agua en España. Repercusión de la directiva marco europea

1999

F. Porta | Fundació Agbar

Descarregar

1er Concurso Fundación Agbar. Tecnologías para el desarrollo sostenible. Trabajos finalistas

1999

Fundació Agbar

Descarregar

Técnicas de regeneración de aguas residuales para su reutilización


1998

Miquel Salgot | Fundació Agbar

Descarregar

Quaderns de difusió mediambiental
 Grup Agbar 8:
 El tractament de l’aigua

1998

Agbar

Descarregar

Quaderns de difusió mediambiental 
Grup Agbar 6: 
La gestió avançada del drenatge urbà

1998

Agbar

Descarregar

Quaderns de difusió mediambiental Grup Agbar 5: 
El compostatge

1998

Agbar

Descarregar

Quaderns de difusió mediambiental Grup Agbar 4:
El fang residual. El seu ús agrícola

1998

Agbar

Descarregar

Publicaciones y documentos de investigación

1998

Laboratorios del Grupo Agbar | Agbar

Descarregar

Gestión y tecnologías apropiadas para el agua en pequeños núcleos habitados

1998

Grupo de tecnologías del Agua

Descarregar

La creación de valor en el sistema de remuneración

1997

Cortés | Agbar

Descarregar

Grupo AGBAR I+D lineas de actuación y Proyectos 1997 Agua y Saneamiento

1997

Jordi Molina Vila | Fundació Agbar

Descarregar

Directiva 96/61/CE del Consejo de la Unión Europea de 24.9.1996, relativa a la prevención y 
al control integrados de la contaminación (DOCE Serie L
No 257 de 10.10.1996) y otras Directivas relacionadas

1997

Agbar

Descarregar

Recarga artificial de acuíferos en el Delta del río Llobregat


1996

Aigües de Barcelona

Descarregar

Quaderns de difusió mediambiental Grup Agbar 3:
 La gestió sostenible dels residus

1996

Agbar

Descarregar

Seminario. Participación privada en la gestión
de aguas contratación, regulación y financiación

1995

Agbar | Banc Mundial

Descarregar

Quaderns de difusió mediambiental Grup Agbar 2: Qualitat dels rius

1995

Agbar

Descarregar

Quaderns de difusió mediambiental Grup Agbar 1: Impacte ambiental

1995

Agbar

Descarregar

Pérdidas y agua no medida: diagnóstico y mejora del rendimiento de un sistema de abastecimiento

1995

Agbar

Descarregar

Documentos de investigación

1995

Laboratorios del Grupo Agbar | Agbar

Descarregar

Acometidas y medidores

1995

Barrufet | Agbar

Descarregar

Simposium. The water economy. L’economie de l’eau. La economía del agua. L’economia de l’aigua

1993

Agbar

Descarregar

Investigació de virus a les aigües

1992

Aigües de Barcelona | Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona

Descarregar

Plan de reposición de tuberías en la red de distribución

1991

A. Barrufet | Agbar

Descarregar

La sequera de 1988/89
 a les conques del Pirineu Oriental i els efectes en el subministrament d’aigua a Barcelona i l’entorn Metropolità

1991

Aigües de Barcelona

Descarregar

Abastecimiento de agua y saneamiento en España

1991

Isidro Ferrater Aparicio | Aigües de Barcelona

Descarregar

Proyectos de investigación y estudios técnicos especiales en curso de realización

1990

Agbar

Descarregar

Estudio de contadores para la obtención de un modelo mate- mático del error y del periodo óptimo de cambio y anexos

1990

J. Coll | Agbar

Descarregar

Análisis de los lodos de las plantas potabilizadoras de aguas de Sant Joan Despí y de Abrera. Estudio de sus posibles reutilizaciones

1988

Fundació Agbar

Descarregar

Contrato Sociedad General de Aguas de Barcelona - Auxiliar de Canalizaciones

1987

Aigües de Barcelona

Descarregar

Compendio de trabajos de investigación aplicada al suministro de agua


1987

Aigües de Barcelona

Descarregar

Recursos d’aigua

1986

Aigües de Barcelona

Descarregar

Estudi sobre la rehabilitació i explotació dels aqüifers del Delta del riu Llobregat


1986

Aigües de Barcelona

Descarregar

Directivas y decisiones de las comunidades europeas referentes al agua

1986

Centro de Estudios e Investigación del Agua (Fundació Agbar)

Descarregar

Informe de puesta en marcha: Determinación de nitratos. Método conservativo por Espectrofotometría Ultravioleta 16

1985

Enrique Morillas Pérez | Aigües de Barcelona

Descarregar

Modelo económico

1983

Aigües de Barcelona

Descarregar

Investigación de enterovirus en agua

1983

Aigües de Barcelona

Descarregar

Investigación de microcontaminantes orgánicos en aguas

1982

Diversos autors | Aigües de Barcelona i Instituto de Química
Bio-Orgánica

Descarregar

Resumen de una encuesta sobre empresas europeas de abastecimiento de agua

1981

Agbar

Descarregar

Informe sobre el servicio de control de aguas del abastecimiento a la Villa de París

1979

Ferran Ribas | Agbar

Descarregar

Estructura funcional y orgánica. Descripción de puestos de trabajo


1979

Aigües de Barcelona

Descarregar

Explotación de abastecimiento de agua

1974

Aigües de Barcelona

Descarregar

Estudio de la polución del río Ter

1970

Enrique Díaz González | Aigües de Barcelona

Descarregar

Alteraciones organolépticas del agua, motivadas por la polución del río Llobregat, que se han registrado en el verano de 1967

1967

Aigües de Barcelona

Descarregar

Manual práctico de utilización del sistema integral de gestión a corto plazo.


Aigües de Barcelona

Descarregar

Publicacions d'aigua i història

Pla Cerdà 1859

2012

Fundació Agbar

Descarregar

Barcelona: aigua i ciutat. L'abastament d'aigua entre les dues Exposicions (1888- 1929)

2010

Manuel Martín | Aigües de Barcelona

Descarregar

Carles Buigas. Un geni en harmonia amb l’univers

1998

Agbar

Descarregar

Sede social de Aguas de Barcelona. Evolución del edificio y de su entorno


1997

Agbar

Descarregar

L’Abastament d’Aigua a la Barcelona del Segle XVIII (1714-1808)

1990

Gemma Garcia i Fuertes | Aigües de Barcelona

Descarregar

Historia del abastecimiento de agua de Barcelona

1967

Pedro Voltes Bou | Aigües de Barcelona

Descarregar

Informes corporatius

RC 2011. La RC de Agbar. Informe de responsabilidad corporativa


2012

Agbar

Descarregar

Informe de responsabilidad corporativa. IRC 2011 Agbar

2012

Agbar

Descarregar

Calidad de Vida, educación, mejora interna. Responsabilidad corporativa. Desarrollo local

2012

Agbar

Descarregar

IRC’10. Informe de responsabilidad corporativa 2010

2011

Agbar

Descarregar

Agbar 2011

2011

Agbar

Descarregar

Informe de responsabilidad corporativa 2009. Resumen ejecutivo

2010

Agbar

Descarregar

Informe de responsabilidad corporativa 2009

2010

Agbar

Descarregar

Informe de responsabilidad corporativa 2008

2009

Agbar

Descarregar

Informe de actividades de I+D+i del Grupo Agbar 2005-2006-2007

2008

Agbar

Descarregar

Informe de sostenibilidad 2006. Grupo Agbar

2007

Agbar

Descarregar

Informe de responsabilidad corporativa 2007

2007

Agbar

Descarregar

Informe de Actividades de I+D+i 2006

2007

Aigües de Barcelona

Descarregar

Informe de sostenibilidad 2005. Grupo Agbar

2006

Agbar

Descarregar

Memoria I+D+i 2002-2004

2005

Agbar

Descarregar

Informe de sostenibilidad 2004. Grupo Agbar

2005

Agbar

Descarregar

Informe de sostenibilidad 2003. Grupo Agbar.

2004

Agbar

Descarregar

Ejercicio 2003. Informe Anual Fundación Agbar

2004

Aigües de Barcelona

Descarregar

Informe Anual de Govern Corporatiu 2003. Informe de Responsabilitat Corporativa 2003

2003

Agbar

Descarregar

Ejercicio 2002. Informe Anual Fundación Agbar

2003

Aigües de Barcelona

Descarregar

Memoria I+D+i Grupo Agbar 1998-2001

2002

Aigües de Barcelona

Descarregar

Publicaciones y documentos 1999. Investigación


2000

Laboratorios del Grupo Agbar

Descarregar

Pla estratègic d’acció mediambiental del grup Agbar (primera fase)

2000

Agbar

Descarregar

Memòria de qualitat de l’aigua de l’any 1991

1999

Aigües de Barcelona

Descarregar

Agbar. Exercici 1998

1998

Aigües de Barcelona

Descarregar

Pla guia R-D 1997

1997

Fundació Agbar | CEIA

Descarregar

Agbar. Exercici 1997

1997

Agbar

Descarregar

Imagen corporativa. Manual básico

1996

Gabinete de Presidencia Agbar

Descarregar

Agbar. Memòria Anual d’Explotació 1996

1996

Agbar

Descarregar

Memòria de qualitat de l’aigua de l’any 1994

1995

Agbar

Descarregar

Agbar. Memòria Anual d’Explotació 1995

1995

Agbar

Descarregar

Activitat mediambiental del Grup Agbar

1995

Aigües de Barcelona

Descarregar

Agbar. Memoria Anual de Explotación 1993

1993

Agbar

Descarregar

Agbar. Memoria 1993

1993

Agbar

Descarregar

Memòria de qualitat de l’aigua de l’any 1990

1990

Aigües de Barcelona

Descarregar

Memòria de qualitat de l’aigua de l’any 1989

1989

Aigües de Barcelona

Descarregar

Resumen comparativo sobre la evolución de parámetros técnico-económicos de empresas europeas de abastecimiento de agua (1978-1982)

1982

Aigües de Barcelona

Descarregar

Memoria-solicitud de un plan concertado de investigación sobre “Virus entéricos en aguas”

1978

Agbar

Descarregar

Memoria anual de la dirección de explotación, año 1974

1975

Aigües de Barcelona

Descarregar

Catàlegs d'exposició

Agua: Imágenes de España

2008

Fundació Agbar

Descarregar

Els camins de l’aigua. Aigües de Barcelona 1867-2007. Una història ciutadana

2007

Aigües de Barcelona

Descarregar

Torres i temps

2006

Fundació Agbar

Descarregar

Aquaromana. Tècnica Humana i força divina

2005

Fundació Agbar

Descarregar

Museu de les Aigües

2004

Fundació Agbar

Descarregar

Clau de pas

2004

Fundació Agbar

Descarregar

Agua, aguas

Fundació Agbar

Descarregar

A banda de publicacions pròpies, la Fundació Agbar ha col·laborat amb diferents iniciatives editorials. Aquestes han estat les més rellevants.

En col·laboració

Salvador Tarragó. Miscel·lània

2013

Universitat Politècnica de Catalunya

Descarregar

Indianes, 1736- 1847. Els orígens de la Barcelona industrial

2013

Ajuntament de Barcelona i Edicions de la Central

Descarregar

La revolució de l’aigua a Barcelona. De la ciutat preindustrial a la metrópoli moderna 1867-1967

2012

Ajuntament de Barcelona

Descarregar

Pensar el territori, converses amb Albert Serratosa

2011

Dèria editors

Descarregar

El Ter. El patrimoni vinculat als usos de l’aigua

2011

Consorci Alba-Ter

Descarregar

L’aigua i el canvi climàtic a la Mediterrània

2010

UNESCOCAT

Descarregar

El poema de la rosa als llavis (Joan Salvat Papasseit)

2010

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Descarregar

Camins de ronda. La travessa de la Costa Brava

2010

Patronat de turisme de la Costa Brava

Descarregar

Selecció d’Informes relatius al territori de la Vall i del Delta del Llobregat

2007

Comunitat d’usuaris del Baix Llobregat

Descarregar

Itineraris Hidrogeològicsi Ambientals per la cubeta de St. Andreu de la Barca, la Vall baixa i el Delta del Riu Llobregat

2007

Comunitat d’usuaris del Baix Llobregat

Descarregar

Inventari del patrimoni Cultural vinculat als usos de l’Aigua a la cubeta de St.Andreu de la Barca, la Vall Baixa i Delta del Riu Llobregat

2007

Comunitat d’usuaris del Baix Llobregat

Descarregar

Documentació relativa al patrimoni Cultural immaterial vinculat a l’Aigua

2007

Comunitat d’usuaris del Baix Llobregat

Descarregar

Del Agua

2007

Fundación Gonzalo Rojas

Descarregar

Resum executiu del 2n Informe dels Recursos Hídrics del Món

2006

UNESCO

Descarregar

Informe d’activitats 2001- 2002, 2003, 2004, 2005, 2006

2006

Universitat Autònoma de Barcelona

Descarregar

Cuentos del mundo del agua

2005

Prieto Laureano | Intermón Oxfam

Descarregar

Seminaris Territorials sobre Qualificació Ambiental a les Empreses

2004

Generalitat de Catalunya

Descarregar

Informes d’activitats, 2004

2004

Institut d’Educació Contínua

Descarregar

Guia per fer l’Ecoautoria del Centre Educatiu

2004

Ajuntament de Barcelona

Descarregar

El Baix Llobregat: historia i actualitat ambiental d’un riu

2004

Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat

Descarregar

Atles ambiental i patrimonial del riu Ter

2004

Consorci Alba-Ter

Descarregar

Informe 2003 de l’Observatori del Risc de Catalunya

2003

Institut d’Estudis de la Seguretat

Descarregar

El Delta de l’Ebre. Apunts de camp

2003

Generalitat de Catalunya

Descarregar

Contes d’aigua I i Contes d’aigua II

2003

Asociación Encuento

Descarregar

Informe 2002 de l’Observatori del Risc de Catalunya

2002

Institut d’Estudis de la Seguretat

Descarregar

Informe 2001 de l’Observatori del Risc de Catalunya

2001

Institut d’Estudis de la Seguretat

Descarregar

Diagnosi Ambiental del Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona

2000

Universitat Autònoma de Barcelona

Descarregar

Primer centenari del descobriment de les aigües artesanes del delta del Llobregat 1893-1993


1993

Comunitat d’usuaris d’aigües del delta del riu Llobregat

Descarregar

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis, facilitar un accés més ràpid als mateixos i personalitzar mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra política de cookies